SEO monitor

Contabilitate


Servicii de evidenta contabila:

• Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
• Inregistrarea notelor de intrare-receptie si a bonurilor de consum;
• Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor;
• Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
• Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
• Inregistrarea cronologica a documentelor primare in articole contabile;
• Intocmirea de state de plata;
• Completarea si transmiterea registrului de evidenta a salariatilor
• Elaborarea balantei de verificare lunara;
• Calcularea obligatiilor de plata si intocmirea documentelor necesare pentru plata acestora;
• Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
• Efectuarea inventarierii periodice si constatarea diferentelor pozitive sau negative;
• Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;
• Intocmirea, verificarea si certificarea bilantului contabil;Refacere evidenta contabila

• Verificarea si intocmirea corecta a inregistrarilor financiar-contabile
• Refacerea balantei de verificare depunerea raportarilor privind obligatiile salariale (intocmirea si depunerea la organele competente a declaratiilor rectificative pentru salariati: CAS, somaj, sanatate si ITM);
•Intocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat;Contabilitate financiara:

• Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
• Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende
• Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
• Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;
• Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
• Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
• Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
• Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
• Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
• Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;
•Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
•Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
• Efectuarea de punctaje cu administratia financiara.Servicii de expertiza contabila:

• Expertiza contabila judiciara;
• Expertiza contabila extrajudiciara;Certificare bilant:

• Raportare semestriala;
• Situatie financiara anuala simplificata;
• Verificarea si certificarea bilantului contabil.birou contabil sector 6